Spoštovani ljubitelji reininga

SIRHA - Slovensko združenje reining konja

Reining je kot konjeniška tekmovalna disciplina prisoten v Sloveniji že nekaj let. Do sedaj se je v večji meri izvajal v sklopu tekmovanj Slovenskega združenja Quarter konja. V letu 2013 smo zaradi želje po večji organiziranosti in usklajevanja mednarodnih Reining standardov,  ustanovili Slovensko združenje Reining konja s  kratico SIRHA.
Odločitev, da je potrebno narediti korak naprej, ni bila lahka, saj se zavedamo, da število tako Reining tekmovalcev kot Reining konj v Sloveniji ni veliko. S podobnimi koraki kot mi so v Reiningu šle tudi sosednje in druge države po svetu. Reining je v svetu kot samostojna disciplina organiziran v sklopu NRHA (National Reining Horse Association). Program in pravilnik našega združenja temelji na pravilih ter programu NRHA (National Reining Horse Association), kot tudi FEI (The Fédération Equestre Internationale). Na naši spletni strani www.sirha.eu sta dostopna pravilnik v slovenščini in naš statut kot tudi ostale informacije. Naša želja je, da Reining kot konjeniška disciplina v Sloveniji postane vse bolj prepoznaven in da omogočimo vsem zainteresiranim pridobiti znanje, tako tekmovalcem kot konjem. Zavedamo se, da je Reining visoko zahtevna konjeniška panoga. Že samo razumevanje tekmovanj je za gledalca oziroma ljubitelja lahko velika težava. Skozi naš program bomo izvajali tudi izobraževanja, saj se brez znanja težko začne tekmovati v tej zahtevni disciplini. Spodbujanje Reining discipline je tudi eden od načinov dviga kvalitete in prepoznavanja kvalitetnih  konjev ter dobre reje. Reining omogoča, da glede na kvaliteto in znanje dvignete vrednost tako vaši reji, kot posameznemu vašemu konju, saj dobri Reining konji v svetu dosegajo zavidljive vrednosti.
Želimo si sodelovanja s tekmovalci, rejci, organizatorji tekem kot tudi samo z ljubitelji Reining discipline.S spoznavanjem lepot Reininga boste lahko uživali v gledanju Reining tekem in razumevanju ocenjevanja izvedenih likov na tekmi.

Vabimo vse sedanje in bodoče ljubitelje, rejce, trenerje in tekmovalce da, se včlanijo v SIRHA, saj le tako lahko pripomorejo k napredku tega plemenitega, zanimivega ter atraktivnega športa.     

  Pristopna izjava

Predvidena članarina in ostale obveznosti za 2017:

·         Članarina 50 €
·         Študentje 30€ ·         
·         Tekmovalna licenca za tekmovalca 15 €
·         Tekmovalna licenca za konja 15 €

SIRHA Slovensko združenje reining konja